"سفانو"

P/E گروه
13.4857
P/E
7.3602
EPS
1858.506
بازده 90 روزه
36.24 %
بازده 30 روزه
-1.59 %
میانگین درصد DPS
52.59
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
15 %
میانگین حجم 90 روزه
977635.7444
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/22
قیمت آخرین معامله:
13,679
قیمت پایانی:
13,679
تغییر قیمت پایانی:
5
درصد تغییر قیمت پایانی:
651 %
بیشترین قیمت:
13,679
کمترین قیمت:
13,679
بهترین قیمت خرید:
13,076
بهترین قیمت فروش:
13,290
بهترین حجم خرید:
177
بهترین حجم فروش:
100
بهترین تعداد خرید:
2
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/22
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
13,679
قیمت مرجع:
13,028
بیشترین قیمت مجاز:
13,679
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
35
ارزش معاملات:
2,757,070,845
حجم مبنا:
200,000
تغییر قیمت:
0
درصد تغییر قیمت:
651 %
تعداد معاملات:
35