"سفانو"

P/E گروه
31.4633
P/E
12.6888
EPS
2003.256
بازده 90 روزه
10.52 %
بازده 30 روزه
1.72 %
میانگین درصد DPS
52.59
سال مالی
1399/01/02
درصد شناور آزاد
16 %
میانگین حجم 90 روزه
2000659.8556
اطلاعات آخرین معامله 1399/3/11
قیمت آخرین معامله:
30,650
قیمت پایانی:
31,202
تغییر قیمت پایانی:
0
درصد تغییر قیمت پایانی:
-434 %
بیشترین قیمت:
33,000
کمترین قیمت:
30,055
بهترین قیمت خرید:
30,600
بهترین قیمت فروش:
30,600
بهترین حجم خرید:
7,031
بهترین حجم فروش:
3,495
بهترین تعداد خرید:
4
بهترین تعداد فروش:
2
سایر اطلاعات 1399/3/11
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
33,000
قیمت مرجع:
31,636
بیشترین قیمت مجاز:
33,217
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
1,121
ارزش معاملات:
45,510,959,340
حجم مبنا:
1,641,551
تغییر قیمت:
-3
درصد تغییر قیمت:
-986 %
تعداد معاملات:
1121