"بترانس"

P/E گروه
12.2364
P/E
15.6914
EPS
486.8283
بازده 90 روزه
-0.95 %
بازده 30 روزه
9.26 %
میانگین درصد DPS
84.54
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
17 %
میانگین حجم 90 روزه
13273850.8889
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/29
قیمت آخرین معامله:
7,878
قیمت پایانی:
7,902
تغییر قیمت پایانی:
3.92
درصد تغییر قیمت پایانی:
298 %
بیشترین قیمت:
7,973
کمترین قیمت:
7,710
بهترین قیمت خرید:
7,850
بهترین قیمت فروش:
7,878
بهترین حجم خرید:
30,721
بهترین حجم فروش:
4,292
بهترین تعداد خرید:
5
بهترین تعداد فروش:
2
سایر اطلاعات 1398/8/29
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
7,870
قیمت مرجع:
7,604
بیشترین قیمت مجاز:
7,984
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
891
ارزش معاملات:
23,489,739,933
حجم مبنا:
1,296,680
تغییر قیمت:
4
درصد تغییر قیمت:
274 %
تعداد معاملات:
891