"بترانس"

P/E گروه
45.6635
P/E
63.9705
EPS
1033.1325
بازده 90 روزه
126.19 %
بازده 30 روزه
47.52 %
میانگین درصد DPS
33.88
سال مالی
1398/12/29
درصد شناور آزاد
20 %
میانگین حجم 90 روزه
16526046.9667
اطلاعات آخرین معامله 1399/4/24
قیمت آخرین معامله:
66,090
قیمت پایانی:
66,090
تغییر قیمت پایانی:
-4.99
درصد تغییر قیمت پایانی:
-3470 %
بیشترین قیمت:
66,090
کمترین قیمت:
66,090
بهترین قیمت خرید:
66,090
بهترین قیمت فروش:
66,090
بهترین حجم خرید:
7,785
بهترین حجم فروش:
12,275,625
بهترین تعداد خرید:
28
بهترین تعداد فروش:
3,202
سایر اطلاعات 1399/4/24
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
66,090
قیمت مرجع:
69,560
بیشترین قیمت مجاز:
73,030
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
2,808
ارزش معاملات:
298,927,977,960
حجم مبنا:
1,386,963
تغییر قیمت:
-5
درصد تغییر قیمت:
-3470 %
تعداد معاملات:
2808