"سقاین"

P/E گروه
46.6617
P/E
33.0171
EPS
1611.288
بازده 90 روزه
59.06 %
بازده 30 روزه
-16.14 %
میانگین درصد DPS
89.39
سال مالی
1398/12/29
درصد شناور آزاد
12 %
میانگین حجم 90 روزه
1025405.0222
اطلاعات آخرین معامله 1399/4/24
قیمت آخرین معامله:
53,200
قیمت پایانی:
54,650
تغییر قیمت پایانی:
-0.83
درصد تغییر قیمت پایانی:
-460 %
بیشترین قیمت:
57,550
کمترین قیمت:
52,360
بهترین قیمت خرید:
53,400
بهترین قیمت فروش:
53,400
بهترین حجم خرید:
965
بهترین حجم فروش:
381
بهترین تعداد خرید:
6
بهترین تعداد فروش:
2
سایر اطلاعات 1399/4/24
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
56,000
قیمت مرجع:
55,110
بیشترین قیمت مجاز:
57,860
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
919
ارزش معاملات:
46,899,468,760
حجم مبنا:
944,109
تغییر قیمت:
-3
درصد تغییر قیمت:
-1910 %
تعداد معاملات:
919