"سقاین"

P/E گروه
12.7177
P/E
20.8475
EPS
1077.3
بازده 90 روزه
24.3 %
بازده 30 روزه
-2.8 %
میانگین درصد DPS
94.61
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
6 %
میانگین حجم 90 روزه
545278.0333
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/29
قیمت آخرین معامله:
22,810
قیمت پایانی:
22,569
تغییر قیمت پایانی:
1.51
درصد تغییر قیمت پایانی:
335 %
بیشترین قیمت:
22,989
کمترین قیمت:
22,459
بهترین قیمت خرید:
22,807
بهترین قیمت فروش:
22,810
بهترین حجم خرید:
100
بهترین حجم فروش:
406
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/29
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
22,989
قیمت مرجع:
22,234
بیشترین قیمت مجاز:
23,345
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
157
ارزش معاملات:
1,764,773,159
حجم مبنا:
100,000
تغییر قیمت:
3
درصد تغییر قیمت:
576 %
تعداد معاملات:
157