"سکرما"

P/E گروه
12.5749
P/E
7.4411
EPS
577.0627
بازده 90 روزه
-6.96 %
بازده 30 روزه
-3 %
میانگین درصد DPS
88.69
سال مالی
1398/10/01
درصد شناور آزاد
36 %
میانگین حجم 90 روزه
4708144.3444
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/28
قیمت آخرین معامله:
4,294
قیمت پایانی:
4,289
تغییر قیمت پایانی:
3.1
درصد تغییر قیمت پایانی:
129 %
بیشترین قیمت:
4,333
کمترین قیمت:
4,195
بهترین قیمت خرید:
4,222
بهترین قیمت فروش:
4,300
بهترین حجم خرید:
11,076
بهترین حجم فروش:
7,000
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/28
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
4,195
قیمت مرجع:
4,160
بیشترین قیمت مجاز:
4,368
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
468
ارزش معاملات:
6,026,907,128
حجم مبنا:
396,576
تغییر قیمت:
3
درصد تغییر قیمت:
134 %
تعداد معاملات:
468