"سکرما"

P/E گروه
25.805
P/E
12.8012
EPS
795.4722
بازده 90 روزه
134.09 %
بازده 30 روزه
22.24 %
میانگین درصد DPS
88.69
سال مالی
1398/09/30
درصد شناور آزاد
36 %
میانگین حجم 90 روزه
5024740.7222
اطلاعات آخرین معامله 1398/11/27
قیمت آخرین معامله:
10,183
قیمت پایانی:
10,063
تغییر قیمت پایانی:
3.75
درصد تغییر قیمت پایانی:
364 %
بیشترین قیمت:
10,183
کمترین قیمت:
9,661
بهترین قیمت خرید:
10,183
بهترین قیمت فروش:
10,231
بهترین حجم خرید:
63,746
بهترین حجم فروش:
1,000
بهترین تعداد خرید:
5
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/11/27
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
9,800
قیمت مرجع:
9,699
بیشترین قیمت مجاز:
10,183
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
1,743
ارزش معاملات:
98,395,956,455
حجم مبنا:
396,576
تغییر قیمت:
5
درصد تغییر قیمت:
484 %
تعداد معاملات:
1743