"سمایه"

P/E گروه
3.9332
P/E
----
EPS
-21184.3508
بازده 90 روزه
-31.3 %
بازده 30 روزه
-1.06 %
میانگین درصد DPS
----
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
3237944.7333
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/28
قیمت آخرین معامله:
1,216
قیمت پایانی:
1,209
تغییر قیمت پایانی:
2.37
درصد تغییر قیمت پایانی:
28 %
بیشترین قیمت:
1,216
کمترین قیمت:
1,150
بهترین قیمت خرید:
1,190
بهترین قیمت فروش:
1,216
بهترین حجم خرید:
1,200
بهترین حجم فروش:
313,215
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
12
سایر اطلاعات 1398/8/28
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
1,150
قیمت مرجع:
1,181
بیشترین قیمت مجاز:
1,216
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
141
ارزش معاملات:
1,243,843,687
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
3
درصد تغییر قیمت:
35 %
تعداد معاملات:
141