"سمایه"

P/E گروه
4.1433
P/E
----
EPS
-22059.7645
بازده 90 روزه
94.76 %
بازده 30 روزه
47.42 %
میانگین درصد DPS
----
سال مالی
1399/01/02
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
3055650.9111
اطلاعات آخرین معامله 1398/11/27
قیمت آخرین معامله:
2,341
قیمت پایانی:
2,341
تغییر قیمت پایانی:
0.09
درصد تغییر قیمت پایانی:
2 %
بیشترین قیمت:
2,397
کمترین قیمت:
2,300
بهترین قیمت خرید:
2,340
بهترین قیمت فروش:
2,348
بهترین حجم خرید:
83,394
بهترین حجم فروش:
3,000
بهترین تعداد خرید:
2
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/11/27
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
2,300
قیمت مرجع:
2,339
بیشترین قیمت مجاز:
2,409
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
508
ارزش معاملات:
10,898,375,865
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
0
درصد تغییر قیمت:
2 %
تعداد معاملات:
508