"سمتاز"

P/E گروه
31.4633
P/E
21.189
EPS
1269.43
بازده 90 روزه
14.24 %
بازده 30 روزه
4.73 %
میانگین درصد DPS
94.25
سال مالی
1399/01/02
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
508187.9111
اطلاعات آخرین معامله 1399/3/11
قیمت آخرین معامله:
29,146
قیمت پایانی:
29,865
تغییر قیمت پایانی:
0
درصد تغییر قیمت پایانی:
-182 %
بیشترین قیمت:
30,036
کمترین قیمت:
29,146
بهترین قیمت خرید:
28,465
بهترین قیمت فروش:
29,146
بهترین حجم خرید:
400
بهترین حجم فروش:
64,198
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
38
سایر اطلاعات 1399/3/11
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
29,501
قیمت مرجع:
30,047
بیشترین قیمت مجاز:
30,948
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
200,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
147
ارزش معاملات:
4,401,083,257
حجم مبنا:
681,548
تغییر قیمت:
-3
درصد تغییر قیمت:
-901 %
تعداد معاملات:
147