"سیستم"

P/E گروه
15.3241
P/E
17.6513
EPS
844.2437
بازده 90 روزه
7.13 %
بازده 30 روزه
3.83 %
میانگین درصد DPS
84.39
سال مالی
1399/01/02
درصد شناور آزاد
20 %
میانگین حجم 90 روزه
2530267.1222
اطلاعات آخرین معامله 1399/3/11
قیمت آخرین معامله:
17,347
قیمت پایانی:
17,527
تغییر قیمت پایانی:
0
درصد تغییر قیمت پایانی:
-514 %
بیشترین قیمت:
18,500
کمترین قیمت:
17,139
بهترین قیمت خرید:
17,345
بهترین قیمت فروش:
17,345
بهترین حجم خرید:
800
بهترین حجم فروش:
12,685
بهترین تعداد خرید:
2
بهترین تعداد فروش:
3
سایر اطلاعات 1399/3/11
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
18,500
قیمت مرجع:
18,041
بیشترین قیمت مجاز:
18,943
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
496
ارزش معاملات:
33,558,524,974
حجم مبنا:
2,826,296
تغییر قیمت:
-4
درصد تغییر قیمت:
-694 %
تعداد معاملات:
496