"سیستم"

P/E گروه
12.1763
P/E
10.104
EPS
849.6611
بازده 90 روزه
24.47 %
بازده 30 روزه
-9.63 %
میانگین درصد DPS
84.39
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
25 %
میانگین حجم 90 روزه
826254.7444
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/22
قیمت آخرین معامله:
8,585
قیمت پایانی:
8,552
تغییر قیمت پایانی:
-0.14
درصد تغییر قیمت پایانی:
-12 %
بیشترین قیمت:
8,590
کمترین قیمت:
8,351
بهترین قیمت خرید:
8,350
بهترین قیمت فروش:
8,460
بهترین حجم خرید:
500
بهترین حجم فروش:
3,274
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/22
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
8,450
قیمت مرجع:
8,564
بیشترین قیمت مجاز:
8,992
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
57
ارزش معاملات:
714,855,190
حجم مبنا:
504,000
تغییر قیمت:
0
درصد تغییر قیمت:
21 %
تعداد معاملات:
57