"شاوان"

P/E گروه
53.0182
P/E
76.5776
EPS
2440.6614
بازده 90 روزه
224.48 %
بازده 30 روزه
54.85 %
میانگین درصد DPS
67.92
سال مالی
1398/12/29
درصد شناور آزاد
8.09 %
میانگین حجم 90 روزه
2160971.1444
اطلاعات آخرین معامله 1399/4/24
قیمت آخرین معامله:
186,900
قیمت پایانی:
198,864
تغییر قیمت پایانی:
1.34
درصد تغییر قیمت پایانی:
2632 %
بیشترین قیمت:
206,036
کمترین قیمت:
186,522
بهترین قیمت خرید:
186,800
بهترین قیمت فروش:
186,800
بهترین حجم خرید:
4,892
بهترین حجم فروش:
9,821
بهترین تعداد خرید:
36
بهترین تعداد فروش:
13
سایر اطلاعات 1399/4/24
سهام:
فرابورس
اولین قیمت معامله:
206,036
قیمت مرجع:
196,232
بیشترین قیمت مجاز:
206,043
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
200,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
5,872
ارزش معاملات:
454,496,767,306
حجم مبنا:
457,369
تغییر قیمت:
-5
درصد تغییر قیمت:
-9332 %
تعداد معاملات:
5872