"شاوان"

P/E گروه
4.6609
P/E
7.1312
EPS
5306.3909
بازده 90 روزه
11.01 %
بازده 30 روزه
0.33 %
میانگین درصد DPS
67.92
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
8.09 %
میانگین حجم 90 روزه
1141976.0222
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/29
قیمت آخرین معامله:
38,389
قیمت پایانی:
38,307
تغییر قیمت پایانی:
0.35
درصد تغییر قیمت پایانی:
135 %
بیشترین قیمت:
38,472
کمترین قیمت:
37,520
بهترین قیمت خرید:
38,013
بهترین قیمت فروش:
38,388
بهترین حجم خرید:
110
بهترین حجم فروش:
100
بهترین تعداد خرید:
2
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/29
سهام:
فرابورس
اولین قیمت معامله:
38,360
قیمت مرجع:
38,172
بیشترین قیمت مجاز:
40,080
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
43
ارزش معاملات:
686,617,513
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
1
درصد تغییر قیمت:
217 %
تعداد معاملات:
43