"شپدیس"

P/E گروه
20.8071
P/E
18.8515
EPS
5399.0413
بازده 90 روزه
155.26 %
بازده 30 روزه
32.96 %
میانگین درصد DPS
53.09
سال مالی
1399/06/29
درصد شناور آزاد
16 %
میانگین حجم 90 روزه
5489342.6333
اطلاعات آخرین معامله 1399/4/24
قیمت آخرین معامله:
101,780
قیمت پایانی:
103,630
تغییر قیمت پایانی:
-3.27
درصد تغییر قیمت پایانی:
-3500 %
بیشترین قیمت:
111,900
کمترین قیمت:
101,780
بهترین قیمت خرید:
101,780
بهترین قیمت فروش:
101,780
بهترین حجم خرید:
296
بهترین حجم فروش:
1,665,967
بهترین تعداد خرید:
3
بهترین تعداد فروش:
227
سایر اطلاعات 1399/4/24
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
111,900
قیمت مرجع:
107,130
بیشترین قیمت مجاز:
112,480
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
1,582
ارزش معاملات:
398,312,006,910
حجم مبنا:
868,734
تغییر قیمت:
-5
درصد تغییر قیمت:
-5350 %
تعداد معاملات:
1582