"شپدیس"

P/E گروه
4.8161
P/E
4.7823
EPS
4997.3958
بازده 90 روزه
14.66 %
بازده 30 روزه
4.42 %
میانگین درصد DPS
72.51
سال مالی
1398/06/30
درصد شناور آزاد
16 %
میانگین حجم 90 روزه
2554374.9111
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/29
قیمت آخرین معامله:
23,999
قیمت پایانی:
23,954
تغییر قیمت پایانی:
0.16
درصد تغییر قیمت پایانی:
38 %
بیشترین قیمت:
24,195
کمترین قیمت:
23,850
بهترین قیمت خرید:
23,901
بهترین قیمت فروش:
23,912
بهترین حجم خرید:
67
بهترین حجم فروش:
1,471
بهترین تعداد خرید:
2
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/29
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
24,000
قیمت مرجع:
23,916
بیشترین قیمت مجاز:
25,111
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
73
ارزش معاملات:
2,602,124,623
حجم مبنا:
417,903
تغییر قیمت:
0
درصد تغییر قیمت:
83 %
تعداد معاملات:
73