"شپلی"

P/E گروه
7.9228
P/E
----
EPS
-230.4161
بازده 90 روزه
1.1 %
بازده 30 روزه
-7.3 %
میانگین درصد DPS
----
سال مالی
1398/09/30
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
25268157.3111
اطلاعات آخرین معامله 1399/3/11
قیمت آخرین معامله:
6,902
قیمت پایانی:
7,014
تغییر قیمت پایانی:
0
درصد تغییر قیمت پایانی:
-65 %
بیشترین قیمت:
7,291
کمترین قیمت:
6,867
بهترین قیمت خرید:
6,870
بهترین قیمت فروش:
6,870
بهترین حجم خرید:
189,759
بهترین حجم فروش:
206,785
بهترین تعداد خرید:
21
بهترین تعداد فروش:
12
سایر اطلاعات 1399/3/11
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
7,291
قیمت مرجع:
7,079
بیشترین قیمت مجاز:
7,291
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
200,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
8,031
ارزش معاملات:
467,727,494,273
حجم مبنا:
2,884,755
تغییر قیمت:
-3
درصد تغییر قیمت:
-177 %
تعداد معاملات:
8031