"شتوکا"

P/E گروه
18.7986
P/E
35.7884
EPS
1204.3
بازده 90 روزه
9.59 %
بازده 30 روزه
-3.07 %
میانگین درصد DPS
41.53
سال مالی
1398/12/29
درصد شناور آزاد
41.02 %
میانگین حجم 90 روزه
1632176.4778
اطلاعات آخرین معامله 1399/4/24
قیمت آخرین معامله:
43,100
قیمت پایانی:
44,271
تغییر قیمت پایانی:
-2.42
درصد تغییر قیمت پایانی:
-1097 %
بیشترین قیمت:
46,500
کمترین قیمت:
43,100
بهترین قیمت خرید:
43,100
بهترین قیمت فروش:
43,100
بهترین حجم خرید:
2,268
بهترین حجم فروش:
149,956
بهترین تعداد خرید:
7
بهترین تعداد فروش:
54
سایر اطلاعات 1399/4/24
سهام:
فرابورس
اولین قیمت معامله:
44,510
قیمت مرجع:
45,368
بیشترین قیمت مجاز:
47,636
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
200,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
1,180
ارزش معاملات:
59,546,317,054
حجم مبنا:
1,071,628
تغییر قیمت:
-5
درصد تغییر قیمت:
-2268 %
تعداد معاملات:
1180