"شتوکا"

P/E گروه
5.6719
P/E
22.6513
EPS
1171.5
بازده 90 روزه
58.9 %
بازده 30 روزه
-11.9 %
میانگین درصد DPS
23.99
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
41.02 %
میانگین حجم 90 روزه
427371.5778
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/29
قیمت آخرین معامله:
27,832
قیمت پایانی:
27,795
تغییر قیمت پایانی:
4.86
درصد تغییر قیمت پایانی:
1288 %
بیشترین قیمت:
27,832
کمترین قیمت:
26,900
بهترین قیمت خرید:
27,832
بهترین قیمت فروش:
29,132
بهترین حجم خرید:
252,316
بهترین حجم فروش:
100
بهترین تعداد خرید:
60
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/29
سهام:
فرابورس
اولین قیمت معامله:
26,919
قیمت مرجع:
26,507
بیشترین قیمت مجاز:
27,832
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
296
ارزش معاملات:
22,380,337,645
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
5
درصد تغییر قیمت:
1325 %
تعداد معاملات:
296