"شتولی"

P/E گروه
12.4273
P/E
----
EPS
-5113.824
بازده 90 روزه
-37.38 %
بازده 30 روزه
-7.91 %
میانگین درصد DPS
----
سال مالی
1397/12/29
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
317694.6556
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/28
قیمت آخرین معامله:
3,131
قیمت پایانی:
3,120
تغییر قیمت پایانی:
1.63
درصد تغییر قیمت پایانی:
50 %
بیشترین قیمت:
3,131
کمترین قیمت:
3,009
بهترین قیمت خرید:
3,131
بهترین قیمت فروش:
0
بهترین حجم خرید:
82,660
بهترین حجم فروش:
0
بهترین تعداد خرید:
4
بهترین تعداد فروش:
0
سایر اطلاعات 1398/8/28
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
3,010
قیمت مرجع:
3,070
بیشترین قیمت مجاز:
3,131
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
84
ارزش معاملات:
2,746,853,326
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
2
درصد تغییر قیمت:
61 %
تعداد معاملات:
84