"شتولی"

P/E گروه
15.993
P/E
----
EPS
-5689.136
بازده 90 روزه
276.46 %
بازده 30 روزه
56.25 %
میانگین درصد DPS
----
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
333031.0778
اطلاعات آخرین معامله 1398/11/27
قیمت آخرین معامله:
11,369
قیمت پایانی:
11,369
تغییر قیمت پایانی:
1.99
درصد تغییر قیمت پایانی:
222 %
بیشترین قیمت:
11,369
کمترین قیمت:
11,369
بهترین قیمت خرید:
11,369
بهترین قیمت فروش:
0
بهترین حجم خرید:
114,647
بهترین حجم فروش:
0
بهترین تعداد خرید:
33
بهترین تعداد فروش:
0
سایر اطلاعات 1398/11/27
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
11,369
قیمت مرجع:
11,147
بیشترین قیمت مجاز:
11,369
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
7
ارزش معاملات:
539,515,895
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
2
درصد تغییر قیمت:
222 %
تعداد معاملات:
7