"شسینا"

P/E گروه
5.6571
P/E
17.8906
EPS
4001.9862
بازده 90 روزه
50.72 %
بازده 30 روزه
32.19 %
میانگین درصد DPS
23.26
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
56 %
میانگین حجم 90 روزه
183735.0556
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/28
قیمت آخرین معامله:
71,598
قیمت پایانی:
71,085
تغییر قیمت پایانی:
-0.69
درصد تغییر قیمت پایانی:
-492 %
بیشترین قیمت:
72,880
کمترین قیمت:
70,000
بهترین قیمت خرید:
71,600
بهترین قیمت فروش:
71,799
بهترین حجم خرید:
1,275
بهترین حجم فروش:
5,248
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/28
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
71,000
قیمت مرجع:
71,577
بیشترین قیمت مجاز:
75,155
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
114
ارزش معاملات:
3,273,971,974
حجم مبنا:
12,285
تغییر قیمت:
0
درصد تغییر قیمت:
21 %
تعداد معاملات:
114