"شغدیر"

P/E گروه
5.6571
P/E
5.1296
EPS
1376.5292
بازده 90 روزه
-11 %
بازده 30 روزه
-0.55 %
میانگین درصد DPS
81.11
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
4847167.9444
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/28
قیمت آخرین معامله:
7,061
قیمت پایانی:
7,072
تغییر قیمت پایانی:
0.21
درصد تغییر قیمت پایانی:
15 %
بیشترین قیمت:
7,149
کمترین قیمت:
7,048
بهترین قیمت خرید:
7,055
بهترین قیمت فروش:
7,061
بهترین حجم خرید:
500
بهترین حجم فروش:
4,951
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/28
سهام:
فرابورس
اولین قیمت معامله:
7,063
قیمت مرجع:
7,057
بیشترین قیمت مجاز:
7,409
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
382
ارزش معاملات:
6,448,756,856
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
0
درصد تغییر قیمت:
4 %
تعداد معاملات:
382