"شغدیر"

P/E گروه
7.3692
P/E
16.8561
EPS
1295.0808
بازده 90 روزه
202.86 %
بازده 30 روزه
63 %
میانگین درصد DPS
81.11
سال مالی
1399/01/02
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
6112109.2889
اطلاعات آخرین معامله 1398/11/27
قیمت آخرین معامله:
21,830
قیمت پایانی:
21,781
تغییر قیمت پایانی:
4.76
درصد تغییر قیمت پایانی:
990 %
بیشترین قیمت:
21,830
کمترین قیمت:
21,000
بهترین قیمت خرید:
21,830
بهترین قیمت فروش:
0
بهترین حجم خرید:
13,350
بهترین حجم فروش:
0
بهترین تعداد خرید:
4
بهترین تعداد فروش:
0
سایر اطلاعات 1398/11/27
سهام:
فرابورس
اولین قیمت معامله:
21,650
قیمت مرجع:
20,791
بیشترین قیمت مجاز:
21,830
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
1,511
ارزش معاملات:
147,168,021,916
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
5
درصد تغییر قیمت:
1039 %
تعداد معاملات:
1511