"شفارا"

P/E گروه
18.7986
P/E
----
EPS
-270.0909
بازده 90 روزه
74.72 %
بازده 30 روزه
29.33 %
میانگین درصد DPS
----
سال مالی
1398/12/29
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
8440805.2
اطلاعات آخرین معامله 1399/4/24
قیمت آخرین معامله:
8,439
قیمت پایانی:
8,443
تغییر قیمت پایانی:
-2.94
درصد تغییر قیمت پایانی:
-256 %
بیشترین قیمت:
8,592
کمترین قیمت:
8,439
بهترین قیمت خرید:
8,439
بهترین قیمت فروش:
8,439
بهترین حجم خرید:
19,398
بهترین حجم فروش:
6,778,060
بهترین تعداد خرید:
12
بهترین تعداد فروش:
255
سایر اطلاعات 1399/4/24
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
8,439
قیمت مرجع:
8,699
بیشترین قیمت مجاز:
8,959
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
200,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
933
ارزش معاملات:
42,508,568,567
حجم مبنا:
2,236,136
تغییر قیمت:
-3
درصد تغییر قیمت:
-260 %
تعداد معاملات:
933