"شفارا"

P/E گروه
5.6719
P/E
----
EPS
-10.6787
بازده 90 روزه
-18.05 %
بازده 30 روزه
-7.3 %
میانگین درصد DPS
----
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
3383206.0667
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/29
قیمت آخرین معامله:
1,595
قیمت پایانی:
1,600
تغییر قیمت پایانی:
0.19
درصد تغییر قیمت پایانی:
3 %
بیشترین قیمت:
1,639
کمترین قیمت:
1,592
بهترین قیمت خرید:
1,594
بهترین قیمت فروش:
1,595
بهترین حجم خرید:
20,000
بهترین حجم فروش:
9,605
بهترین تعداد خرید:
2
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/29
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
1,613
قیمت مرجع:
1,597
بیشترین قیمت مجاز:
1,644
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
86
ارزش معاملات:
1,215,119,154
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
-0
درصد تغییر قیمت:
-2 %
تعداد معاملات:
86