"شوینده"

P/E گروه
29.5426
P/E
27.3233
EPS
1892.16
بازده 90 روزه
37 %
بازده 30 روزه
-12.07 %
میانگین درصد DPS
89.19
سال مالی
1399/09/29
درصد شناور آزاد
21 %
میانگین حجم 90 روزه
5794547.5444
اطلاعات آخرین معامله 1399/4/24
قیمت آخرین معامله:
51,700
قیمت پایانی:
52,250
تغییر قیمت پایانی:
-1.64
درصد تغییر قیمت پایانی:
-870 %
بیشترین قیمت:
55,020
کمترین قیمت:
51,000
بهترین قیمت خرید:
51,740
بهترین قیمت فروش:
51,740
بهترین حجم خرید:
3,271
بهترین حجم فروش:
4,681
بهترین تعداد خرید:
8
بهترین تعداد فروش:
17
سایر اطلاعات 1399/4/24
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
52,100
قیمت مرجع:
53,120
بیشترین قیمت مجاز:
55,770
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
3,408
ارزش معاملات:
172,621,747,710
حجم مبنا:
901,713
تغییر قیمت:
-3
درصد تغییر قیمت:
-1420 %
تعداد معاملات:
3408