"شوینده"

P/E گروه
12.4273
P/E
12.6724
EPS
915.373
بازده 90 روزه
0.03 %
بازده 30 روزه
10.93 %
میانگین درصد DPS
86.85
سال مالی
1398/10/01
درصد شناور آزاد
21 %
میانگین حجم 90 روزه
2573711.2
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/29
قیمت آخرین معامله:
11,665
قیمت پایانی:
11,515
تغییر قیمت پایانی:
0.58
درصد تغییر قیمت پایانی:
66 %
بیشترین قیمت:
11,689
کمترین قیمت:
11,461
بهترین قیمت خرید:
11,553
بهترین قیمت فروش:
11,669
بهترین حجم خرید:
820
بهترین حجم فروش:
2,000
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/29
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
11,668
قیمت مرجع:
11,449
بیشترین قیمت مجاز:
12,021
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
112
ارزش معاملات:
4,559,035,022
حجم مبنا:
400,000
تغییر قیمت:
2
درصد تغییر قیمت:
216 %
تعداد معاملات:
112