"بسویچ"

P/E گروه
45.6635
P/E
40.607
EPS
1530.279
بازده 90 روزه
7.34 %
بازده 30 روزه
-20.88 %
میانگین درصد DPS
37.88
سال مالی
1398/12/29
درصد شناور آزاد
3 %
میانگین حجم 90 روزه
640174.0667
اطلاعات آخرین معامله 1399/4/24
قیمت آخرین معامله:
62,140
قیمت پایانی:
62,230
تغییر قیمت پایانی:
-4.86
درصد تغییر قیمت پایانی:
-3180 %
بیشترین قیمت:
64,670
کمترین قیمت:
62,140
بهترین قیمت خرید:
62,140
بهترین قیمت فروش:
62,140
بهترین حجم خرید:
300
بهترین حجم فروش:
38,541
بهترین تعداد خرید:
2
بهترین تعداد فروش:
27
سایر اطلاعات 1399/4/24
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
63,380
قیمت مرجع:
65,410
بیشترین قیمت مجاز:
68,680
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
1,353
ارزش معاملات:
49,588,831,150
حجم مبنا:
725,900
تغییر قیمت:
-5
درصد تغییر قیمت:
-3270 %
تعداد معاملات:
1353