"بسویچ"

P/E گروه
12.2364
P/E
14.7955
EPS
1182.793
بازده 90 روزه
35.4 %
بازده 30 روزه
-10.16 %
میانگین درصد DPS
37.88
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
3 %
میانگین حجم 90 روزه
99580.2778
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/29
قیمت آخرین معامله:
17,615
قیمت پایانی:
17,637
تغییر قیمت پایانی:
-2.41
درصد تغییر قیمت پایانی:
-436 %
بیشترین قیمت:
18,148
کمترین قیمت:
17,500
بهترین قیمت خرید:
17,615
بهترین قیمت فروش:
17,846
بهترین حجم خرید:
9,261
بهترین حجم فروش:
4,972
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
3
سایر اطلاعات 1398/8/29
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
18,148
قیمت مرجع:
18,073
بیشترین قیمت مجاز:
18,976
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
144
ارزش معاملات:
8,997,589,086
حجم مبنا:
400,000
تغییر قیمت:
-3
درصد تغییر قیمت:
-458 %
تعداد معاملات:
144