"غالبر"

P/E گروه
109.6251
P/E
166.5064
EPS
169.3629
بازده 90 روزه
40.46 %
بازده 30 روزه
29.36 %
میانگین درصد DPS
14.04
سال مالی
1398/12/29
درصد شناور آزاد
49 %
میانگین حجم 90 روزه
4818183.4
اطلاعات آخرین معامله 1399/4/3
قیمت آخرین معامله:
28,200
قیمت پایانی:
28,000
تغییر قیمت پایانی:
0
درصد تغییر قیمت پایانی:
0 %
بیشترین قیمت:
28,260
کمترین قیمت:
26,920
بهترین قیمت خرید:
26,500
بهترین قیمت فروش:
0
بهترین حجم خرید:
500
بهترین حجم فروش:
0
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
0
سایر اطلاعات 1399/4/3
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
27,950
قیمت مرجع:
28,000
بیشترین قیمت مجاز:
29,400
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
0
ارزش معاملات:
0
حجم مبنا:
1,785,714
تغییر قیمت:
0
درصد تغییر قیمت:
200 %
تعداد معاملات:
0