"غالبر"

P/E گروه
33.5768
P/E
27.564
EPS
428.3486
بازده 90 روزه
50.23 %
بازده 30 روزه
20.88 %
میانگین درصد DPS
14.04
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
43 %
میانگین حجم 90 روزه
3136756.4222
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/29
قیمت آخرین معامله:
12,020
قیمت پایانی:
12,249
تغییر قیمت پایانی:
3.8
درصد تغییر قیمت پایانی:
448 %
بیشترین قیمت:
12,389
کمترین قیمت:
11,900
بهترین قیمت خرید:
12,031
بهترین قیمت فروش:
12,275
بهترین حجم خرید:
3,278
بهترین حجم فروش:
213
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/29
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
12,300
قیمت مرجع:
11,801
بیشترین قیمت مجاز:
12,391
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
677
ارزش معاملات:
49,166,225,134
حجم مبنا:
140,000
تغییر قیمت:
4
درصد تغییر قیمت:
219 %
تعداد معاملات:
677