"غپونه"

P/E گروه
13.1679
P/E
13.8358
EPS
830.4566
بازده 90 روزه
-36.65 %
بازده 30 روزه
1.77 %
میانگین درصد DPS
79.98
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
1054048.3889
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/29
قیمت آخرین معامله:
11,700
قیمت پایانی:
11,740
تغییر قیمت پایانی:
2.6
درصد تغییر قیمت پایانی:
297 %
بیشترین قیمت:
11,786
کمترین قیمت:
11,150
بهترین قیمت خرید:
11,624
بهترین قیمت فروش:
11,699
بهترین حجم خرید:
684
بهترین حجم فروش:
5,356
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
4
سایر اطلاعات 1398/8/29
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
11,786
قیمت مرجع:
11,443
بیشترین قیمت مجاز:
11,786
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
56
ارزش معاملات:
473,335,968
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
2
درصد تغییر قیمت:
257 %
تعداد معاملات:
56