"غدشت"

P/E گروه
17.7702
P/E
104.0793
EPS
710.0256
بازده 90 روزه
39.84 %
بازده 30 روزه
-10.47 %
میانگین درصد DPS
----
سال مالی
1399/04/02
درصد شناور آزاد
10 %
میانگین حجم 90 روزه
56556.1556
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/29
قیمت آخرین معامله:
74,000
قیمت پایانی:
73,314
تغییر قیمت پایانی:
0
درصد تغییر قیمت پایانی:
2 %
بیشترین قیمت:
74,000
کمترین قیمت:
72,533
بهترین قیمت خرید:
74,000
بهترین قیمت فروش:
74,790
بهترین حجم خرید:
8
بهترین حجم فروش:
810
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/29
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
72,533
قیمت مرجع:
73,312
بیشترین قیمت مجاز:
76,977
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
4
ارزش معاملات:
8,258,160
حجم مبنا:
21,381
تغییر قیمت:
1
درصد تغییر قیمت:
688 %
تعداد معاملات:
4