"غشوکو"

P/E گروه
29.7068
P/E
46.8406
EPS
1036.3014
بازده 90 روزه
117.41 %
بازده 30 روزه
13.55 %
میانگین درصد DPS
----
سال مالی
1399/01/02
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
298736.4556
اطلاعات آخرین معامله 1398/11/27
قیمت آخرین معامله:
48,541
قیمت پایانی:
48,541
تغییر قیمت پایانی:
3
درصد تغییر قیمت پایانی:
1413 %
بیشترین قیمت:
48,541
کمترین قیمت:
48,541
بهترین قیمت خرید:
48,541
بهترین قیمت فروش:
49,908
بهترین حجم خرید:
291,904
بهترین حجم فروش:
752
بهترین تعداد خرید:
246
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/11/27
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
48,541
قیمت مرجع:
47,128
بیشترین قیمت مجاز:
48,541
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
19
ارزش معاملات:
833,448,970
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
3
درصد تغییر قیمت:
1413 %
تعداد معاملات:
19