"غشوکو"

P/E گروه
20.7215
P/E
29.3547
EPS
828.6575
بازده 90 روزه
-15.83 %
بازده 30 روزه
38.54 %
میانگین درصد DPS
----
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
308996.6111
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/28
قیمت آخرین معامله:
24,325
قیمت پایانی:
24,208
تغییر قیمت پایانی:
4.49
درصد تغییر قیمت پایانی:
1041 %
بیشترین قیمت:
24,325
کمترین قیمت:
23,000
بهترین قیمت خرید:
24,325
بهترین قیمت فروش:
0
بهترین حجم خرید:
27,129
بهترین حجم فروش:
0
بهترین تعداد خرید:
4
بهترین تعداد فروش:
0
سایر اطلاعات 1398/8/28
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
24,325
قیمت مرجع:
23,167
بیشترین قیمت مجاز:
24,325
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
360
ارزش معاملات:
15,549,122,207
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
5
درصد تغییر قیمت:
1158 %
تعداد معاملات:
360