"غشهداب"

P/E گروه
13.8412
P/E
7.41
EPS
586.103
بازده 90 روزه
9.98 %
بازده 30 روزه
0.56 %
میانگین درصد DPS
58.14
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
14838896.3
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/22
قیمت آخرین معامله:
4,343
قیمت پایانی:
4,336
تغییر قیمت پایانی:
-1.41
درصد تغییر قیمت پایانی:
-62 %
بیشترین قیمت:
4,477
کمترین قیمت:
4,275
بهترین قیمت خرید:
4,325
بهترین قیمت فروش:
4,343
بهترین حجم خرید:
1,965
بهترین حجم فروش:
46,254
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/22
سهام:
فرابورس
اولین قیمت معامله:
4,438
قیمت مرجع:
4,398
بیشترین قیمت مجاز:
4,617
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
1,629
ارزش معاملات:
30,999,176,779
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
-1
درصد تغییر قیمت:
-55 %
تعداد معاملات:
1629