"غشهداب"

P/E گروه
32.2604
P/E
19.9287
EPS
637.7241
بازده 90 روزه
101.89 %
بازده 30 روزه
41.04 %
میانگین درصد DPS
58.14
سال مالی
1399/01/02
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
18307578.8333
اطلاعات آخرین معامله 1399/3/11
قیمت آخرین معامله:
39,568
قیمت پایانی:
39,490
تغییر قیمت پایانی:
4.79
درصد تغییر قیمت پایانی:
1806 %
بیشترین قیمت:
39,568
کمترین قیمت:
38,055
بهترین قیمت خرید:
39,568
بهترین قیمت فروش:
39,568
بهترین حجم خرید:
1,506,092
بهترین حجم فروش:
1,836
بهترین تعداد خرید:
460
بهترین تعداد فروش:
6
سایر اطلاعات 1399/3/11
سهام:
فرابورس
اولین قیمت معامله:
39,568
قیمت مرجع:
37,684
بیشترین قیمت مجاز:
39,568
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
200,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
7,643
ارزش معاملات:
819,414,447,712
حجم مبنا:
1,393,146
تغییر قیمت:
5
درصد تغییر قیمت:
1884 %
تعداد معاملات:
7643