"غفارس"

P/E گروه
33.5768
P/E
59.9156
EPS
533.2666
بازده 90 روزه
64.03 %
بازده 30 روزه
16.01 %
میانگین درصد DPS
65.57
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
8.9 %
میانگین حجم 90 روزه
275020.9667
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/29
قیمت آخرین معامله:
32,650
قیمت پایانی:
32,649
تغییر قیمت پایانی:
4.99
درصد تغییر قیمت پایانی:
1553 %
بیشترین قیمت:
32,650
کمترین قیمت:
32,600
بهترین قیمت خرید:
32,646
بهترین قیمت فروش:
32,650
بهترین حجم خرید:
4,100
بهترین حجم فروش:
5,942
بهترین تعداد خرید:
2
بهترین تعداد فروش:
8
سایر اطلاعات 1398/8/29
سهام:
فرابورس
اولین قیمت معامله:
32,640
قیمت مرجع:
31,096
بیشترین قیمت مجاز:
32,650
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
109
ارزش معاملات:
11,425,071,298
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
5
درصد تغییر قیمت:
1554 %
تعداد معاملات:
109