"غگل"

P/E گروه
77.5777
P/E
95.6289
EPS
106.1395
بازده 90 روزه
80.32 %
بازده 30 روزه
29.96 %
میانگین درصد DPS
88.6
سال مالی
1399/06/29
درصد شناور آزاد
50 %
میانگین حجم 90 روزه
161019413.5222
اطلاعات آخرین معامله 1399/4/24
قیمت آخرین معامله:
10,150
قیمت پایانی:
10,450
تغییر قیمت پایانی:
2.05
درصد تغییر قیمت پایانی:
210 %
بیشترین قیمت:
10,750
کمترین قیمت:
9,730
بهترین قیمت خرید:
10,150
بهترین قیمت فروش:
10,150
بهترین حجم خرید:
462,800
بهترین حجم فروش:
598,185
بهترین تعداد خرید:
169
بهترین تعداد فروش:
170
سایر اطلاعات 1399/4/24
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
10,620
قیمت مرجع:
10,240
بیشترین قیمت مجاز:
10,750
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
200,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
49,125
ارزش معاملات:
3,538,400,387,210
حجم مبنا:
4,587,156
تغییر قیمت:
-1
درصد تغییر قیمت:
-90 %
تعداد معاملات:
49125