"غگل"

P/E گروه
13.1679
P/E
15.7731
EPS
3074.86
بازده 90 روزه
24.05 %
بازده 30 روزه
10.99 %
میانگین درصد DPS
98.52
سال مالی
1398/06/31
درصد شناور آزاد
34 %
میانگین حجم 90 روزه
930773.6556
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/29
قیمت آخرین معامله:
48,400
قیمت پایانی:
48,604
تغییر قیمت پایانی:
-0.12
درصد تغییر قیمت پایانی:
-59 %
بیشترین قیمت:
49,438
کمترین قیمت:
48,000
بهترین قیمت خرید:
48,313
بهترین قیمت فروش:
48,569
بهترین حجم خرید:
95
بهترین حجم فروش:
1,701
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/29
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
48,999
قیمت مرجع:
48,663
بیشترین قیمت مجاز:
51,096
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
124
ارزش معاملات:
3,915,177,118
حجم مبنا:
80,000
تغییر قیمت:
-1
درصد تغییر قیمت:
-263 %
تعداد معاملات:
124