"فاذر"

P/E گروه
10.7365
P/E
----
EPS
-170.059
بازده 90 روزه
36.97 %
بازده 30 روزه
35.2 %
میانگین درصد DPS
16.95
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
55 %
میانگین حجم 90 روزه
9544501.2778
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/21
قیمت آخرین معامله:
6,576
قیمت پایانی:
6,535
تغییر قیمت پایانی:
0
درصد تغییر قیمت پایانی:
0 %
بیشترین قیمت:
6,576
کمترین قیمت:
6,356
بهترین قیمت خرید:
6,289
بهترین قیمت فروش:
6,580
بهترین حجم خرید:
700
بهترین حجم فروش:
995
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/21
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
6,449
قیمت مرجع:
6,535
بیشترین قیمت مجاز:
6,861
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
0
ارزش معاملات:
0
حجم مبنا:
400,000
تغییر قیمت:
0
درصد تغییر قیمت:
41 %
تعداد معاملات:
0