"فاذر"

P/E گروه
26.344
P/E
----
EPS
-277.147
بازده 90 روزه
114.21 %
بازده 30 روزه
26.07 %
میانگین درصد DPS
16.95
سال مالی
1399/01/02
درصد شناور آزاد
57 %
میانگین حجم 90 روزه
12721297.0778
اطلاعات آخرین معامله 1399/3/11
قیمت آخرین معامله:
41,195
قیمت پایانی:
41,195
تغییر قیمت پایانی:
0
درصد تغییر قیمت پایانی:
-2168 %
بیشترین قیمت:
41,195
کمترین قیمت:
41,195
بهترین قیمت خرید:
41,195
بهترین قیمت فروش:
41,195
بهترین حجم خرید:
5,768
بهترین حجم فروش:
6,601,087
بهترین تعداد خرید:
14
بهترین تعداد فروش:
1,590
سایر اطلاعات 1399/3/11
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
41,195
قیمت مرجع:
43,363
بیشترین قیمت مجاز:
45,531
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
2,717
ارزش معاملات:
169,181,397,385
حجم مبنا:
1,200,077
تغییر قیمت:
-5
درصد تغییر قیمت:
-2168 %
تعداد معاملات:
2717