"فارس"

P/E گروه
7.8321
P/E
6.3181
EPS
1084.8209
بازده 90 روزه
23.95 %
بازده 30 روزه
-4.5 %
میانگین درصد DPS
33.4
سال مالی
1399/04/02
درصد شناور آزاد
6 %
میانگین حجم 90 روزه
9390121.1444
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/22
قیمت آخرین معامله:
6,854
قیمت پایانی:
6,854
تغییر قیمت پایانی:
0.35
درصد تغییر قیمت پایانی:
24 %
بیشترین قیمت:
6,880
کمترین قیمت:
6,750
بهترین قیمت خرید:
6,713
بهترین قیمت فروش:
6,849
بهترین حجم خرید:
5,000
بهترین حجم فروش:
500
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/22
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
6,800
قیمت مرجع:
6,830
بیشترین قیمت مجاز:
7,171
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
0
ارزش معاملات:
0
حجم مبنا:
1,455,816
تغییر قیمت:
0
درصد تغییر قیمت:
24 %
تعداد معاملات:
0