"فارس"

P/E گروه
12.2308
P/E
11.9514
EPS
691.1323
بازده 90 روزه
46.43 %
بازده 30 روزه
3.76 %
میانگین درصد DPS
33.4
سال مالی
1399/04/01
درصد شناور آزاد
6 %
میانگین حجم 90 روزه
14452058.4556
اطلاعات آخرین معامله 1399/3/11
قیمت آخرین معامله:
15,000
قیمت پایانی:
14,673
تغییر قیمت پایانی:
0
درصد تغییر قیمت پایانی:
-41 %
بیشترین قیمت:
15,250
کمترین قیمت:
13,979
بهترین قیمت خرید:
14,950
بهترین قیمت فروش:
14,950
بهترین حجم خرید:
34,963
بهترین حجم فروش:
23,982
بهترین تعداد خرید:
24
بهترین تعداد فروش:
7
سایر اطلاعات 1399/3/11
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
15,250
قیمت مرجع:
14,714
بیشترین قیمت مجاز:
15,449
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
5,929
ارزش معاملات:
354,277,065,431
حجم مبنا:
8,562,866
تغییر قیمت:
2
درصد تغییر قیمت:
286 %
تعداد معاملات:
5929