"فافزا"

P/E گروه
35.945
P/E
54.004
EPS
895.4889
بازده 90 روزه
26.37 %
بازده 30 روزه
28.62 %
میانگین درصد DPS
24.48
سال مالی
1398/12/29
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
528852.8556
اطلاعات آخرین معامله 1399/4/24
قیمت آخرین معامله:
48,360
قیمت پایانی:
47,574
تغییر قیمت پایانی:
1.32
درصد تغییر قیمت پایانی:
622 %
بیشترین قیمت:
48,360
کمترین قیمت:
48,360
بهترین قیمت خرید:
48,360
بهترین قیمت فروش:
48,360
بهترین حجم خرید:
1,124,783
بهترین حجم فروش:
852
بهترین تعداد خرید:
249
بهترین تعداد فروش:
2
سایر اطلاعات 1399/4/24
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
48,360
قیمت مرجع:
46,952
بیشترین قیمت مجاز:
48,360
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
111
ارزش معاملات:
9,392,479,200
حجم مبنا:
439,841
تغییر قیمت:
3
درصد تغییر قیمت:
1408 %
تعداد معاملات:
111