"فجر"

P/E گروه
32.6676
P/E
26.9267
EPS
2111.2844
بازده 90 روزه
84.69 %
بازده 30 روزه
33.14 %
میانگین درصد DPS
75.79
سال مالی
1398/12/29
درصد شناور آزاد
28 %
میانگین حجم 90 روزه
6459644.9556
اطلاعات آخرین معامله 1399/4/17
قیمت آخرین معامله:
56,850
قیمت پایانی:
57,650
تغییر قیمت پایانی:
-3.03
درصد تغییر قیمت پایانی:
-1800 %
بیشترین قیمت:
59,600
کمترین قیمت:
56,480
بهترین قیمت خرید:
56,850
بهترین قیمت فروش:
56,850
بهترین حجم خرید:
25,313
بهترین حجم فروش:
60,805
بهترین تعداد خرید:
30
بهترین تعداد فروش:
17
سایر اطلاعات 1399/4/17
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
59,600
قیمت مرجع:
59,450
بیشترین قیمت مجاز:
62,420
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
4,874
ارزش معاملات:
358,177,899,500
حجم مبنا:
887,311
تغییر قیمت:
-4
درصد تغییر قیمت:
-2600 %
تعداد معاملات:
4874