"فجر"

P/E گروه
4.9435
P/E
6.0292
EPS
2544.2914
بازده 90 روزه
12.45 %
بازده 30 روزه
14.33 %
میانگین درصد DPS
48.43
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
12 %
میانگین حجم 90 روزه
714833.4222
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/29
قیمت آخرین معامله:
14,541
قیمت پایانی:
14,760
تغییر قیمت پایانی:
-3.57
درصد تغییر قیمت پایانی:
-546 %
بیشترین قیمت:
15,480
کمترین قیمت:
14,541
بهترین قیمت خرید:
14,510
بهترین قیمت فروش:
14,541
بهترین حجم خرید:
100
بهترین حجم فروش:
108,725
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
11
سایر اطلاعات 1398/8/29
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
15,340
قیمت مرجع:
15,306
بیشترین قیمت مجاز:
16,071
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
959
ارزش معاملات:
31,391,476,487
حجم مبنا:
343,200
تغییر قیمت:
-5
درصد تغییر قیمت:
-765 %
تعداد معاملات:
959