"فخوز"

P/E گروه
8.6791
P/E
7.5653
EPS
1712.4302
بازده 90 روزه
23.79 %
بازده 30 روزه
-13.78 %
میانگین درصد DPS
60.39
سال مالی
1399/01/02
درصد شناور آزاد
27 %
میانگین حجم 90 روزه
12035814.6667
اطلاعات آخرین معامله 1399/3/11
قیمت آخرین معامله:
23,289
قیمت پایانی:
23,154
تغییر قیمت پایانی:
4.39
درصد تغییر قیمت پایانی:
974 %
بیشترین قیمت:
23,289
کمترین قیمت:
21,601
بهترین قیمت خرید:
23,289
بهترین قیمت فروش:
23,289
بهترین حجم خرید:
3,697,675
بهترین حجم فروش:
9,193
بهترین تعداد خرید:
327
بهترین تعداد فروش:
10
سایر اطلاعات 1399/3/11
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
23,289
قیمت مرجع:
22,180
بیشترین قیمت مجاز:
23,289
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
8,034
ارزش معاملات:
960,186,396,737
حجم مبنا:
4,698,807
تغییر قیمت:
5
درصد تغییر قیمت:
1109 %
تعداد معاملات:
8034