"فخوز"

P/E گروه
4.9975
P/E
4.328
EPS
2017.09
بازده 90 روزه
9.14 %
بازده 30 روزه
-4.59 %
میانگین درصد DPS
60.39
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
27 %
میانگین حجم 90 روزه
4289759.1
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/22
قیمت آخرین معامله:
8,730
قیمت پایانی:
8,751
تغییر قیمت پایانی:
-0.53
درصد تغییر قیمت پایانی:
-47 %
بیشترین قیمت:
8,899
کمترین قیمت:
8,633
بهترین قیمت خرید:
8,752
بهترین قیمت فروش:
8,822
بهترین حجم خرید:
115
بهترین حجم فروش:
4,542
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/22
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
8,820
قیمت مرجع:
8,798
بیشترین قیمت مجاز:
9,237
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
0
ارزش معاملات:
0
حجم مبنا:
1,115,076
تغییر قیمت:
0
درصد تغییر قیمت:
-68 %
تعداد معاملات:
0