"فرآور"

P/E گروه
7.7057
P/E
38.4375
EPS
497.9515
بازده 90 روزه
71.31 %
بازده 30 روزه
10.07 %
میانگین درصد DPS
24.83
سال مالی
1399/01/02
درصد شناور آزاد
31 %
میانگین حجم 90 روزه
3134902.4889
اطلاعات آخرین معامله 1399/3/11
قیمت آخرین معامله:
23,977
قیمت پایانی:
24,370
تغییر قیمت پایانی:
0
درصد تغییر قیمت پایانی:
-868 %
بیشترین قیمت:
26,300
کمترین قیمت:
23,977
بهترین قیمت خرید:
23,977
بهترین قیمت فروش:
23,977
بهترین حجم خرید:
15,677
بهترین حجم فروش:
6,010
بهترین تعداد خرید:
10
بهترین تعداد فروش:
3
سایر اطلاعات 1399/3/11
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
26,300
قیمت مرجع:
25,238
بیشترین قیمت مجاز:
26,499
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
1,270
ارزش معاملات:
47,985,888,391
حجم مبنا:
2,074,086
تغییر قیمت:
-5
درصد تغییر قیمت:
-1261 %
تعداد معاملات:
1270