"فرآور"

P/E گروه
5.1784
P/E
14.0869
EPS
3698.825
بازده 90 روزه
44.74 %
بازده 30 روزه
-0.75 %
میانگین درصد DPS
24.83
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
31 %
میانگین حجم 90 روزه
513787.4556
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/22
قیمت آخرین معامله:
52,105
قیمت پایانی:
51,894
تغییر قیمت پایانی:
4.57
درصد تغییر قیمت پایانی:
2270 %
بیشترین قیمت:
52,105
کمترین قیمت:
50,700
بهترین قیمت خرید:
49,100
بهترین قیمت فروش:
50,499
بهترین حجم خرید:
23
بهترین حجم فروش:
50
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/22
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
52,088
قیمت مرجع:
49,624
بیشترین قیمت مجاز:
52,105
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
464
ارزش معاملات:
14,180,151,360
حجم مبنا:
48,000
تغییر قیمت:
0
درصد تغییر قیمت:
2481 %
تعداد معاملات:
464