"فلامی"

P/E گروه
26.344
P/E
39.5491
EPS
1997.5167
بازده 90 روزه
93.79 %
بازده 30 روزه
-1.25 %
میانگین درصد DPS
49.71
سال مالی
1399/06/31
درصد شناور آزاد
28 %
میانگین حجم 90 روزه
434777.7333
اطلاعات آخرین معامله 1399/3/11
قیمت آخرین معامله:
84,899
قیمت پایانی:
86,628
تغییر قیمت پایانی:
-3.06
درصد تغییر قیمت پایانی:
-2739 %
بیشترین قیمت:
86,200
کمترین قیمت:
84,899
بهترین قیمت خرید:
0
بهترین قیمت فروش:
84,899
بهترین حجم خرید:
0
بهترین حجم فروش:
7,551
بهترین تعداد خرید:
0
بهترین تعداد فروش:
2
سایر اطلاعات 1399/3/11
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
85,104
قیمت مرجع:
89,367
بیشترین قیمت مجاز:
93,835
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
590
ارزش معاملات:
30,345,061,376
حجم مبنا:
557,470
تغییر قیمت:
-5
درصد تغییر قیمت:
-4468 %
تعداد معاملات:
590