"فلامی"

P/E گروه
10.7365
P/E
12.7902
EPS
2296.1333
بازده 90 روزه
4.51 %
بازده 30 روزه
-0.92 %
میانگین درصد DPS
10.33
سال مالی
1398/06/30
درصد شناور آزاد
22 %
میانگین حجم 90 روزه
134181.9889
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/22
قیمت آخرین معامله:
29,368
قیمت پایانی:
29,236
تغییر قیمت پایانی:
4.53
درصد تغییر قیمت پایانی:
1266 %
بیشترین قیمت:
29,368
کمترین قیمت:
28,377
بهترین قیمت خرید:
27,000
بهترین قیمت فروش:
32,137
بهترین حجم خرید:
219
بهترین حجم فروش:
1,091
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/22
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
29,300
قیمت مرجع:
27,970
بیشترین قیمت مجاز:
29,368
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
137
ارزش معاملات:
2,901,387,401
حجم مبنا:
24,000
تغییر قیمت:
0
درصد تغییر قیمت:
1398 %
تعداد معاملات:
137