"فمراد"

P/E گروه
7.7057
P/E
----
EPS
-68.9001
بازده 90 روزه
124.52 %
بازده 30 روزه
-2.33 %
میانگین درصد DPS
----
سال مالی
1399/01/02
درصد شناور آزاد
44 %
میانگین حجم 90 روزه
979227.3444
اطلاعات آخرین معامله 1399/3/11
قیمت آخرین معامله:
56,988
قیمت پایانی:
59,123
تغییر قیمت پایانی:
0
درصد تغییر قیمت پایانی:
-864 %
بیشترین قیمت:
61,679
کمترین قیمت:
56,988
بهترین قیمت خرید:
0
بهترین قیمت فروش:
56,988
بهترین حجم خرید:
0
بهترین حجم فروش:
6,500
بهترین تعداد خرید:
0
بهترین تعداد فروش:
2
سایر اطلاعات 1399/3/11
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
61,679
قیمت مرجع:
59,987
بیشترین قیمت مجاز:
62,986
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
762
ارزش معاملات:
21,097,159,212
حجم مبنا:
840,590
تغییر قیمت:
-5
درصد تغییر قیمت:
-2999 %
تعداد معاملات:
762