"فملی"

P/E گروه
6.9105
P/E
6.5844
EPS
1003.8919
بازده 90 روزه
63.68 %
بازده 30 روزه
13.07 %
میانگین درصد DPS
21.68
سال مالی
1399/01/02
درصد شناور آزاد
24 %
میانگین حجم 90 روزه
48905486.7778
اطلاعات آخرین معامله 1398/11/27
قیمت آخرین معامله:
6,610
قیمت پایانی:
6,567
تغییر قیمت پایانی:
3.91
درصد تغییر قیمت پایانی:
247 %
بیشترین قیمت:
6,636
کمترین قیمت:
6,311
بهترین قیمت خرید:
6,609
بهترین قیمت فروش:
6,620
بهترین حجم خرید:
2,000
بهترین حجم فروش:
550
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/11/27
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
6,539
قیمت مرجع:
6,320
بیشترین قیمت مجاز:
6,636
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
12,834
ارزش معاملات:
849,817,241,061
حجم مبنا:
1,575,548
تغییر قیمت:
5
درصد تغییر قیمت:
290 %
تعداد معاملات:
12834