"فملی"

P/E گروه
5.1071
P/E
4.8284
EPS
1093.1113
بازده 90 روزه
26.63 %
بازده 30 روزه
-0.42 %
میانگین درصد DPS
21.68
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
24 %
میانگین حجم 90 روزه
28646723.4222
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/28
قیمت آخرین معامله:
5,278
قیمت پایانی:
5,266
تغییر قیمت پایانی:
-0.34
درصد تغییر قیمت پایانی:
-18 %
بیشترین قیمت:
5,349
کمترین قیمت:
5,244
بهترین قیمت خرید:
5,278
بهترین قیمت فروش:
5,278
بهترین حجم خرید:
2,000
بهترین حجم فروش:
760
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/28
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
5,265
قیمت مرجع:
5,284
بیشترین قیمت مجاز:
5,548
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
1,246
ارزش معاملات:
46,010,201,000
حجم مبنا:
1,901,864
تغییر قیمت:
-0
درصد تغییر قیمت:
-6 %
تعداد معاملات:
1246