"فنورد"

P/E گروه
8.6791
P/E
22.0413
EPS
2381.8889
بازده 90 روزه
8.7 %
بازده 30 روزه
-4.37 %
میانگین درصد DPS
40.39
سال مالی
1399/01/02
درصد شناور آزاد
20 %
میانگین حجم 90 روزه
145701.1556
اطلاعات آخرین معامله 1399/3/11
قیمت آخرین معامله:
81,013
قیمت پایانی:
78,807
تغییر قیمت پایانی:
0
درصد تغییر قیمت پایانی:
1651 %
بیشترین قیمت:
81,013
کمترین قیمت:
81,013
بهترین قیمت خرید:
81,013
بهترین قیمت فروش:
0
بهترین حجم خرید:
423,323
بهترین حجم فروش:
0
بهترین تعداد خرید:
158
بهترین تعداد فروش:
0
سایر اطلاعات 1399/3/11
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
81,013
قیمت مرجع:
77,156
بیشترین قیمت مجاز:
81,013
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
70
ارزش معاملات:
23,068,613,776
حجم مبنا:
665,150
تغییر قیمت:
5
درصد تغییر قیمت:
3857 %
تعداد معاملات:
70