"فنورد"

P/E گروه
4.9975
P/E
25.6948
EPS
1044.2569
بازده 90 روزه
49.89 %
بازده 30 روزه
7.77 %
میانگین درصد DPS
40.39
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
23 %
میانگین حجم 90 روزه
64023.9667
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/22
قیمت آخرین معامله:
26,832
قیمت پایانی:
25,924
تغییر قیمت پایانی:
1.44
درصد تغییر قیمت پایانی:
369 %
بیشترین قیمت:
26,832
کمترین قیمت:
24,800
بهترین قیمت خرید:
24,500
بهترین قیمت فروش:
0
بهترین حجم خرید:
125
بهترین حجم فروش:
0
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
0
سایر اطلاعات 1398/8/22
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
26,832
قیمت مرجع:
25,555
بیشترین قیمت مجاز:
26,832
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
64
ارزش معاملات:
2,386,282,443
حجم مبنا:
57,600
تغییر قیمت:
0
درصد تغییر قیمت:
1277 %
تعداد معاملات:
64