"قچار"

P/E گروه
21.9872
P/E
18.9972
EPS
1639.6643
بازده 90 روزه
-10.36 %
بازده 30 روزه
13.21 %
میانگین درصد DPS
10.4
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
30.18 %
میانگین حجم 90 روزه
76428.1556
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/29
قیمت آخرین معامله:
32,222
قیمت پایانی:
32,101
تغییر قیمت پایانی:
3.07
درصد تغییر قیمت پایانی:
956 %
بیشترین قیمت:
32,688
کمترین قیمت:
31,151
بهترین قیمت خرید:
32,260
بهترین قیمت فروش:
32,399
بهترین حجم خرید:
607
بهترین حجم فروش:
330
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/29
سهام:
فرابورس
اولین قیمت معامله:
32,000
قیمت مرجع:
31,145
بیشترین قیمت مجاز:
32,702
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
36
ارزش معاملات:
1,044,201,377
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
3
درصد تغییر قیمت:
1077 %
تعداد معاملات:
36