"قچار"

P/E گروه
30.9544
P/E
26.2035
EPS
1675.35
بازده 90 روزه
35.33 %
بازده 30 روزه
0.91 %
میانگین درصد DPS
10.4
سال مالی
1399/01/02
درصد شناور آزاد
30.18 %
میانگین حجم 90 روزه
279079.4778
اطلاعات آخرین معامله 1398/11/27
قیمت آخرین معامله:
43,900
قیمت پایانی:
43,266
تغییر قیمت پایانی:
1.41
درصد تغییر قیمت پایانی:
603 %
بیشترین قیمت:
43,997
کمترین قیمت:
41,700
بهترین قیمت خرید:
43,872
بهترین قیمت فروش:
43,950
بهترین حجم خرید:
450
بهترین حجم فروش:
100
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/11/27
سهام:
فرابورس
اولین قیمت معامله:
42,648
قیمت مرجع:
42,663
بیشترین قیمت مجاز:
44,796
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
549
ارزش معاملات:
11,607,659,168
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
3
درصد تغییر قیمت:
1237 %
تعداد معاملات:
549