"قشرین"

P/E گروه
30.9544
P/E
----
EPS
-184.8887
بازده 90 روزه
7.48 %
بازده 30 روزه
7.52 %
میانگین درصد DPS
----
سال مالی
1399/06/31
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
5809996.7778
اطلاعات آخرین معامله 1398/11/27
قیمت آخرین معامله:
13,134
قیمت پایانی:
13,134
تغییر قیمت پایانی:
3
درصد تغییر قیمت پایانی:
382 %
بیشترین قیمت:
13,134
کمترین قیمت:
13,000
بهترین قیمت خرید:
13,134
بهترین قیمت فروش:
13,349
بهترین حجم خرید:
4,605,267
بهترین حجم فروش:
2,000
بهترین تعداد خرید:
514
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/11/27
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
13,134
قیمت مرجع:
12,752
بیشترین قیمت مجاز:
13,134
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
3,216
ارزش معاملات:
681,123,487,512
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
3
درصد تغییر قیمت:
382 %
تعداد معاملات:
3216