"کبافق"

P/E گروه
8.5972
P/E
38.4064
EPS
863.2667
بازده 90 روزه
143.78 %
بازده 30 روزه
-9.14 %
میانگین درصد DPS
10.53
سال مالی
1399/01/02
درصد شناور آزاد
22 %
میانگین حجم 90 روزه
1943511.9778
اطلاعات آخرین معامله 1399/3/11
قیمت آخرین معامله:
39,360
قیمت پایانی:
40,048
تغییر قیمت پایانی:
0
درصد تغییر قیمت پایانی:
420 %
بیشترین قیمت:
41,609
کمترین قیمت:
37,647
بهترین قیمت خرید:
39,370
بهترین قیمت فروش:
39,370
بهترین حجم خرید:
5,692
بهترین حجم فروش:
33,344
بهترین تعداد خرید:
5
بهترین تعداد فروش:
4
سایر اطلاعات 1399/3/11
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
41,609
قیمت مرجع:
39,628
بیشترین قیمت مجاز:
41,609
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
5,112
ارزش معاملات:
219,388,463,797
حجم مبنا:
1,317,836
تغییر قیمت:
-1
درصد تغییر قیمت:
-268 %
تعداد معاملات:
5112