"کترام"

P/E گروه
14.8792
P/E
27.8579
EPS
312.515
بازده 90 روزه
55.46 %
بازده 30 روزه
1.12 %
میانگین درصد DPS
----
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
50 %
میانگین حجم 90 روزه
3735581.4667
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/22
قیمت آخرین معامله:
8,706
قیمت پایانی:
8,706
تغییر قیمت پایانی:
4.99
درصد تغییر قیمت پایانی:
414 %
بیشترین قیمت:
8,706
کمترین قیمت:
8,706
بهترین قیمت خرید:
8,311
بهترین قیمت فروش:
8,790
بهترین حجم خرید:
6,000
بهترین حجم فروش:
4,000
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/22
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
8,706
قیمت مرجع:
8,292
بیشترین قیمت مجاز:
8,706
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
238
ارزش معاملات:
25,562,252,490
حجم مبنا:
117,992
تغییر قیمت:
0
درصد تغییر قیمت:
414 %
تعداد معاملات:
238