"کترام"

P/E گروه
45.2218
P/E
32.5431
EPS
497.8016
بازده 90 روزه
45.29 %
بازده 30 روزه
3.51 %
میانگین درصد DPS
----
سال مالی
1399/01/02
درصد شناور آزاد
50 %
میانگین حجم 90 روزه
5575178.0222
اطلاعات آخرین معامله 1399/3/11
قیمت آخرین معامله:
38,407
قیمت پایانی:
38,300
تغییر قیمت پایانی:
4.7
درصد تغییر قیمت پایانی:
1721 %
بیشترین قیمت:
38,407
کمترین قیمت:
36,500
بهترین قیمت خرید:
38,407
بهترین قیمت فروش:
38,407
بهترین حجم خرید:
981,544
بهترین حجم فروش:
1,900
بهترین تعداد خرید:
317
بهترین تعداد فروش:
2
سایر اطلاعات 1399/3/11
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
38,407
قیمت مرجع:
36,579
بیشترین قیمت مجاز:
38,407
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
2,538
ارزش معاملات:
247,087,491,926
حجم مبنا:
1,415,228
تغییر قیمت:
5
درصد تغییر قیمت:
1828 %
تعداد معاملات:
2538