"کخاک"

P/E گروه
20.6722
P/E
14.0747
EPS
3117.228
بازده 90 روزه
42.01 %
بازده 30 روزه
31.83 %
میانگین درصد DPS
82.3
سال مالی
1399/01/02
درصد شناور آزاد
13 %
میانگین حجم 90 روزه
645496.7222
اطلاعات آخرین معامله 1399/1/10
قیمت آخرین معامله:
48,726
قیمت پایانی:
48,465
تغییر قیمت پایانی:
4.44
درصد تغییر قیمت پایانی:
2059 %
بیشترین قیمت:
48,726
کمترین قیمت:
47,000
بهترین قیمت خرید:
48,726
بهترین قیمت فروش:
48,726
بهترین حجم خرید:
16,902
بهترین حجم فروش:
100
بهترین تعداد خرید:
17
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1399/1/10
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
48,726
قیمت مرجع:
46,406
بیشترین قیمت مجاز:
48,726
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
776
ارزش معاملات:
51,564,053,912
حجم مبنا:
1,124,429
تغییر قیمت:
5
درصد تغییر قیمت:
2320 %
تعداد معاملات:
776