"کخاک"

P/E گروه
12.2483
P/E
10.3969
EPS
2832.39
بازده 90 روزه
30.72 %
بازده 30 روزه
11.55 %
میانگین درصد DPS
82.3
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
13 %
میانگین حجم 90 روزه
477472.4556
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/28
قیمت آخرین معامله:
29,448
قیمت پایانی:
29,423
تغییر قیمت پایانی:
4.91
درصد تغییر قیمت پایانی:
1377 %
بیشترین قیمت:
29,448
کمترین قیمت:
28,050
بهترین قیمت خرید:
29,448
بهترین قیمت فروش:
29,471
بهترین حجم خرید:
3,350,622
بهترین حجم فروش:
2,500
بهترین تعداد خرید:
157
بهترین تعداد فروش:
3
سایر اطلاعات 1398/8/28
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
28,350
قیمت مرجع:
28,046
بیشترین قیمت مجاز:
29,448
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
802
ارزش معاملات:
208,424,866,568
حجم مبنا:
200,000
تغییر قیمت:
5
درصد تغییر قیمت:
1402 %
تعداد معاملات:
802