"کرماشا"

P/E گروه
8.0625
P/E
8.1303
EPS
1973.4937
بازده 90 روزه
43.26 %
بازده 30 روزه
16.07 %
میانگین درصد DPS
41.21
سال مالی
1399/01/02
درصد شناور آزاد
27 %
میانگین حجم 90 روزه
3399559.7667
اطلاعات آخرین معامله 1399/3/11
قیمت آخرین معامله:
27,000
قیمت پایانی:
26,859
تغییر قیمت پایانی:
0
درصد تغییر قیمت پایانی:
-1140 %
بیشترین قیمت:
27,935
کمترین قیمت:
26,600
بهترین قیمت خرید:
27,000
بهترین قیمت فروش:
27,000
بهترین حجم خرید:
1,301
بهترین حجم فروش:
8,021
بهترین تعداد خرید:
4
بهترین تعداد فروش:
5
سایر اطلاعات 1399/3/11
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
26,850
قیمت مرجع:
27,999
بیشترین قیمت مجاز:
29,398
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
1,400
ارزش معاملات:
192,556,028,787
حجم مبنا:
1,775,001
تغییر قیمت:
-4
درصد تغییر قیمت:
-999 %
تعداد معاملات:
1400