"کرماشا"

P/E گروه
4.8546
P/E
5.2391
EPS
1740.7628
بازده 90 روزه
4.06 %
بازده 30 روزه
-13.39 %
میانگین درصد DPS
41.21
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
27 %
میانگین حجم 90 روزه
1750543.1
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/22
قیمت آخرین معامله:
9,120
قیمت پایانی:
9,006
تغییر قیمت پایانی:
0.5
درصد تغییر قیمت پایانی:
45 %
بیشترین قیمت:
9,268
کمترین قیمت:
8,950
بهترین قیمت خرید:
8,900
بهترین قیمت فروش:
9,115
بهترین حجم خرید:
111
بهترین حجم فروش:
2,000
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/22
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
8,961
قیمت مرجع:
8,961
بیشترین قیمت مجاز:
9,409
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
0
ارزش معاملات:
0
حجم مبنا:
1,079,098
تغییر قیمت:
0
درصد تغییر قیمت:
159 %
تعداد معاملات:
0