"کصدف"

P/E گروه
45.2218
P/E
----
EPS
-86.675
بازده 90 روزه
19.13 %
بازده 30 روزه
-7.26 %
میانگین درصد DPS
----
سال مالی
1399/01/02
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
391924.4444
اطلاعات آخرین معامله 1399/3/11
قیمت آخرین معامله:
10,325
قیمت پایانی:
10,160
تغییر قیمت پایانی:
0
درصد تغییر قیمت پایانی:
37 %
بیشترین قیمت:
10,325
کمترین قیمت:
9,999
بهترین قیمت خرید:
10,325
بهترین قیمت فروش:
10,449
بهترین حجم خرید:
4,419
بهترین حجم فروش:
27,500
بهترین تعداد خرید:
3
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1399/3/11
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
10,325
قیمت مرجع:
10,123
بیشترین قیمت مجاز:
10,325
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
200,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
147
ارزش معاملات:
2,984,792,927
حجم مبنا:
990,100
تغییر قیمت:
2
درصد تغییر قیمت:
202 %
تعداد معاملات:
147