"کصدف"

P/E گروه
14.8792
P/E
----
EPS
-60.6167
بازده 90 روزه
40.75 %
بازده 30 روزه
27.02 %
میانگین درصد DPS
----
سال مالی
1397/12/29
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
91613.8778
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/22
قیمت آخرین معامله:
5,350
قیمت پایانی:
5,350
تغییر قیمت پایانی:
1.98
درصد تغییر قیمت پایانی:
104 %
بیشترین قیمت:
5,350
کمترین قیمت:
5,350
بهترین قیمت خرید:
5,350
بهترین قیمت فروش:
0
بهترین حجم خرید:
20,200
بهترین حجم فروش:
0
بهترین تعداد خرید:
4
بهترین تعداد فروش:
0
سایر اطلاعات 1398/8/22
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
5,350
قیمت مرجع:
5,246
بیشترین قیمت مجاز:
5,350
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
9
ارزش معاملات:
307,625,000
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
2
درصد تغییر قیمت:
104 %
تعداد معاملات:
9