"کطبس"

P/E گروه
17.6922
P/E
15.2332
EPS
1053.3568
بازده 90 روزه
26.39 %
بازده 30 روزه
2.42 %
میانگین درصد DPS
64.36
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
46 %
میانگین حجم 90 روزه
1522268.8556
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/28
قیمت آخرین معامله:
16,046
قیمت پایانی:
16,046
تغییر قیمت پایانی:
5
درصد تغییر قیمت پایانی:
764 %
بیشترین قیمت:
16,046
کمترین قیمت:
16,046
بهترین قیمت خرید:
16,046
بهترین قیمت فروش:
16,480
بهترین حجم خرید:
230,830
بهترین حجم فروش:
4,000
بهترین تعداد خرید:
50
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/28
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
16,046
قیمت مرجع:
15,282
بیشترین قیمت مجاز:
16,046
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
664
ارزش معاملات:
58,080,887,854
حجم مبنا:
74,000
تغییر قیمت:
5
درصد تغییر قیمت:
764 %
تعداد معاملات:
664