"کفرآور"

P/E گروه
16.1629
P/E
----
EPS
-46.3056
بازده 90 روزه
60.18 %
بازده 30 روزه
30.65 %
میانگین درصد DPS
----
سال مالی
1399/05/31
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
2178131.7333
اطلاعات آخرین معامله 1398/11/27
قیمت آخرین معامله:
13,325
قیمت پایانی:
13,162
تغییر قیمت پایانی:
1.74
درصد تغییر قیمت پایانی:
225 %
بیشترین قیمت:
13,325
کمترین قیمت:
12,600
بهترین قیمت خرید:
13,210
بهترین قیمت فروش:
13,665
بهترین حجم خرید:
3,000
بهترین حجم فروش:
14,513
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
3
سایر اطلاعات 1398/11/27
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
13,149
قیمت مرجع:
12,937
بیشترین قیمت مجاز:
13,325
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
1,995
ارزش معاملات:
103,775,004,501
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
3
درصد تغییر قیمت:
388 %
تعداد معاملات:
1995