"کفرآور"

P/E گروه
20.6722
P/E
----
EPS
-46.3056
بازده 90 روزه
41.45 %
بازده 30 روزه
18.15 %
میانگین درصد DPS
----
سال مالی
1399/05/31
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
2258392.0778
اطلاعات آخرین معامله 1399/1/10
قیمت آخرین معامله:
11,350
قیمت پایانی:
11,648
تغییر قیمت پایانی:
0.97
درصد تغییر قیمت پایانی:
112 %
بیشترین قیمت:
11,882
کمترین قیمت:
11,200
بهترین قیمت خرید:
11,320
بهترین قیمت فروش:
11,350
بهترین حجم خرید:
95
بهترین حجم فروش:
3,448
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1399/1/10
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
11,882
قیمت مرجع:
11,536
بیشترین قیمت مجاز:
11,882
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
1,493
ارزش معاملات:
42,388,253,023
حجم مبنا:
1,780,944
تغییر قیمت:
-2
درصد تغییر قیمت:
-186 %
تعداد معاملات:
1493