"کفرآور"

P/E گروه
12.2483
P/E
----
EPS
-137.5778
بازده 90 روزه
-6.97 %
بازده 30 روزه
28.33 %
میانگین درصد DPS
----
سال مالی
1398/05/31
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
2300347.5667
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/28
قیمت آخرین معامله:
8,855
قیمت پایانی:
8,855
تغییر قیمت پایانی:
2.99
درصد تغییر قیمت پایانی:
257 %
بیشترین قیمت:
8,855
کمترین قیمت:
8,855
بهترین قیمت خرید:
8,855
بهترین قیمت فروش:
0
بهترین حجم خرید:
304,890
بهترین حجم فروش:
0
بهترین تعداد خرید:
90
بهترین تعداد فروش:
0
سایر اطلاعات 1398/8/28
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
8,855
قیمت مرجع:
8,598
بیشترین قیمت مجاز:
8,855
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
69
ارزش معاملات:
2,772,040,040
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
3
درصد تغییر قیمت:
257 %
تعداد معاملات:
69