"کگل"

P/E گروه
29.4185
P/E
24.0139
EPS
877.8234
بازده 90 روزه
195.93 %
بازده 30 روزه
34.56 %
میانگین درصد DPS
66.13
سال مالی
1398/12/29
درصد شناور آزاد
15 %
میانگین حجم 90 روزه
29351545.5667
اطلاعات آخرین معامله 1399/4/14
قیمت آخرین معامله:
21,080
قیمت پایانی:
21,040
تغییر قیمت پایانی:
0
درصد تغییر قیمت پایانی:
0 %
بیشترین قیمت:
22,140
کمترین قیمت:
20,040
بهترین قیمت خرید:
20,890
بهترین قیمت فروش:
21,600
بهترین حجم خرید:
300
بهترین حجم فروش:
1,000
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1399/4/14
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
22,140
قیمت مرجع:
21,040
بیشترین قیمت مجاز:
22,090
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
0
ارزش معاملات:
0
حجم مبنا:
5,689,900
تغییر قیمت:
0
درصد تغییر قیمت:
40 %
تعداد معاملات:
0