"کگل"

P/E گروه
7.36
P/E
6.1295
EPS
1094.2224
بازده 90 روزه
0.34 %
بازده 30 روزه
-1.31 %
میانگین درصد DPS
88.82
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
16 %
میانگین حجم 90 روزه
10213423.4444
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/29
قیمت آخرین معامله:
6,687
قیمت پایانی:
6,706
تغییر قیمت پایانی:
-0.19
درصد تغییر قیمت پایانی:
-13 %
بیشترین قیمت:
6,730
کمترین قیمت:
6,680
بهترین قیمت خرید:
6,686
بهترین قیمت فروش:
6,687
بهترین حجم خرید:
3,116
بهترین حجم فروش:
27,587
بهترین تعداد خرید:
2
بهترین تعداد فروش:
3
سایر اطلاعات 1398/8/29
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
6,711
قیمت مرجع:
6,719
بیشترین قیمت مجاز:
7,054
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
615
ارزش معاملات:
22,650,726,579
حجم مبنا:
1,472,971
تغییر قیمت:
-0
درصد تغییر قیمت:
-32 %
تعداد معاملات:
615