"کلوند"

P/E گروه
13.6069
P/E
13.9662
EPS
569.23
بازده 90 روزه
-2.28 %
بازده 30 روزه
-0.06 %
میانگین درصد DPS
89.89
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
14 %
میانگین حجم 90 روزه
2224032.0778
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/29
قیمت آخرین معامله:
7,900
قیمت پایانی:
7,998
تغییر قیمت پایانی:
2.53
درصد تغییر قیمت پایانی:
197 %
بیشترین قیمت:
8,100
کمترین قیمت:
7,890
بهترین قیمت خرید:
7,900
بهترین قیمت فروش:
8,030
بهترین حجم خرید:
3,000
بهترین حجم فروش:
2,770
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
2
سایر اطلاعات 1398/8/29
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
8,100
قیمت مرجع:
7,801
بیشترین قیمت مجاز:
8,191
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
112
ارزش معاملات:
1,863,487,875
حجم مبنا:
160,000
تغییر قیمت:
1
درصد تغییر قیمت:
99 %
تعداد معاملات:
112