"کلوند"

P/E گروه
62.4728
P/E
47.586
EPS
626.865
بازده 90 روزه
11.58 %
بازده 30 روزه
-5.12 %
میانگین درصد DPS
122.81
سال مالی
1398/12/29
درصد شناور آزاد
25 %
میانگین حجم 90 روزه
4291071.1111
اطلاعات آخرین معامله 1399/4/24
قیمت آخرین معامله:
29,830
قیمت پایانی:
30,860
تغییر قیمت پایانی:
-1.69
درصد تغییر قیمت پایانی:
-530 %
بیشترین قیمت:
32,500
کمترین قیمت:
29,830
بهترین قیمت خرید:
29,830
بهترین قیمت فروش:
29,830
بهترین حجم خرید:
15,682
بهترین حجم فروش:
58,681
بهترین تعداد خرید:
9
بهترین تعداد فروش:
35
سایر اطلاعات 1399/4/24
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
31,600
قیمت مرجع:
31,390
بیشترین قیمت مجاز:
32,950
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
1,969
ارزش معاملات:
87,310,204,380
حجم مبنا:
1,562,012
تغییر قیمت:
-5
درصد تغییر قیمت:
-1560 %
تعداد معاملات:
1969