"کنور"

P/E گروه
8.5972
P/E
14.1738
EPS
1132.3706
بازده 90 روزه
78.53 %
بازده 30 روزه
9.13 %
میانگین درصد DPS
93.02
سال مالی
1399/01/02
درصد شناور آزاد
15 %
میانگین حجم 90 روزه
6260448.5778
اطلاعات آخرین معامله 1399/3/10
قیمت آخرین معامله:
25,210
قیمت پایانی:
25,209
تغییر قیمت پایانی:
0
درصد تغییر قیمت پایانی:
0 %
بیشترین قیمت:
25,210
کمترین قیمت:
25,053
بهترین قیمت خرید:
24,400
بهترین قیمت فروش:
25,300
بهترین حجم خرید:
50
بهترین حجم فروش:
200
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1399/3/10
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
25,209
قیمت مرجع:
25,209
بیشترین قیمت مجاز:
26,469
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
0
ارزش معاملات:
0
حجم مبنا:
2,082,466
تغییر قیمت:
0
درصد تغییر قیمت:
1 %
تعداد معاملات:
0