"کنور"

P/E گروه
7.36
P/E
8.4426
EPS
854.713
بازده 90 روزه
3.44 %
بازده 30 روزه
-6.75 %
میانگین درصد DPS
93.02
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
15 %
میانگین حجم 90 روزه
4613207.5889
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/22
قیمت آخرین معامله:
7,216
قیمت پایانی:
7,218
تغییر قیمت پایانی:
0.47
درصد تغییر قیمت پایانی:
34 %
بیشترین قیمت:
7,342
کمترین قیمت:
7,170
بهترین قیمت خرید:
7,170
بهترین قیمت فروش:
7,333
بهترین حجم خرید:
29,570
بهترین حجم فروش:
16,100
بهترین تعداد خرید:
2
بهترین تعداد فروش:
2
سایر اطلاعات 1398/8/22
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
7,170
قیمت مرجع:
7,184
بیشترین قیمت مجاز:
7,543
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
354
ارزش معاملات:
11,845,617,933
حجم مبنا:
1,174,569
تغییر قیمت:
0
درصد تغییر قیمت:
32 %
تعداد معاملات:
354