"کهرام"

P/E گروه
33.3887
P/E
----
EPS
-155.5733
بازده 90 روزه
112.05 %
بازده 30 روزه
6.65 %
میانگین درصد DPS
----
سال مالی
1399/01/02
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
316721.8556
اطلاعات آخرین معامله 1398/11/27
قیمت آخرین معامله:
23,054
قیمت پایانی:
23,119
تغییر قیمت پایانی:
-2.73
درصد تغییر قیمت پایانی:
-648 %
بیشترین قیمت:
24,392
کمترین قیمت:
23,054
بهترین قیمت خرید:
22,305
بهترین قیمت فروش:
23,054
بهترین حجم خرید:
50
بهترین حجم فروش:
3,748
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
2
سایر اطلاعات 1398/11/27
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
24,392
قیمت مرجع:
23,767
بیشترین قیمت مجاز:
24,480
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
449
ارزش معاملات:
14,928,919,479
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
-3
درصد تغییر قیمت:
-713 %
تعداد معاملات:
449