"گکوثر"

P/E گروه
30.2374
P/E
30.5184
EPS
1092.4545
بازده 90 روزه
87.93 %
بازده 30 روزه
20.35 %
میانگین درصد DPS
99.02
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
728894.9556
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/29
قیمت آخرین معامله:
33,000
قیمت پایانی:
32,925
تغییر قیمت پایانی:
-0.33
درصد تغییر قیمت پایانی:
-108 %
بیشترین قیمت:
34,000
کمترین قیمت:
32,001
بهترین قیمت خرید:
32,543
بهترین قیمت فروش:
33,000
بهترین حجم خرید:
100
بهترین حجم فروش:
358
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/29
سهام:
فرابورس
اولین قیمت معامله:
34,000
قیمت مرجع:
33,033
بیشترین قیمت مجاز:
34,684
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
72
ارزش معاملات:
3,028,038,547
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
-0
درصد تغییر قیمت:
-33 %
تعداد معاملات:
72