"گکوثر"

P/E گروه
146.6336
P/E
144.2035
EPS
1007.3818
بازده 90 روزه
201.55 %
بازده 30 روزه
-6.31 %
میانگین درصد DPS
94.34
سال مالی
1398/12/29
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
1916764.4778
اطلاعات آخرین معامله 1399/4/24
قیمت آخرین معامله:
145,268
قیمت پایانی:
147,716
تغییر قیمت پایانی:
-3.4
درصد تغییر قیمت پایانی:
-5197 %
بیشترین قیمت:
155,500
کمترین قیمت:
145,268
بهترین قیمت خرید:
145,268
بهترین قیمت فروش:
145,268
بهترین حجم خرید:
1,588
بهترین حجم فروش:
466,105
بهترین تعداد خرید:
11
بهترین تعداد فروش:
201
سایر اطلاعات 1399/4/24
سهام:
فرابورس
اولین قیمت معامله:
150,000
قیمت مرجع:
152,913
بیشترین قیمت مجاز:
160,558
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
200,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
5,828
ارزش معاملات:
597,649,198,813
حجم مبنا:
299,353
تغییر قیمت:
-5
درصد تغییر قیمت:
-7645 %
تعداد معاملات:
5828