"گوهران"

P/E گروه
27.514
P/E
29.1137
EPS
516.7667
بازده 90 روزه
170.98 %
بازده 30 روزه
13.18 %
میانگین درصد DPS
53.71
سال مالی
1398/09/30
درصد شناور آزاد
4.95 %
میانگین حجم 90 روزه
8192607.3333
اطلاعات آخرین معامله 1399/4/24
قیمت آخرین معامله:
15,045
قیمت پایانی:
15,140
تغییر قیمت پایانی:
-4.4
درصد تغییر قیمت پایانی:
-696 %
بیشترین قیمت:
15,970
کمترین قیمت:
15,045
بهترین قیمت خرید:
15,045
بهترین قیمت فروش:
15,045
بهترین حجم خرید:
5,028
بهترین حجم فروش:
4,860,254
بهترین تعداد خرید:
7
بهترین تعداد فروش:
378
سایر اطلاعات 1399/4/24
سهام:
فرابورس
اولین قیمت معامله:
15,200
قیمت مرجع:
15,836
بیشترین قیمت مجاز:
16,627
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
200,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
2,225
ارزش معاملات:
131,272,236,899
حجم مبنا:
3,321,818
تغییر قیمت:
-5
درصد تغییر قیمت:
-791 %
تعداد معاملات:
2225