"گوهران"

P/E گروه
7.7918
P/E
4.6291
EPS
568.7915
بازده 90 روزه
-7.18 %
بازده 30 روزه
5.61 %
میانگین درصد DPS
87.11
سال مالی
1398/10/01
درصد شناور آزاد
4.95 %
میانگین حجم 90 روزه
5428230.1
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/29
قیمت آخرین معامله:
2,617
قیمت پایانی:
2,658
تغییر قیمت پایانی:
1.64
درصد تغییر قیمت پایانی:
43 %
بیشترین قیمت:
2,692
کمترین قیمت:
2,600
بهترین قیمت خرید:
2,617
بهترین قیمت فروش:
2,648
بهترین حجم خرید:
12,000
بهترین حجم فروش:
21,310
بهترین تعداد خرید:
2
بهترین تعداد فروش:
2
سایر اطلاعات 1398/8/29
سهام:
فرابورس
اولین قیمت معامله:
2,692
قیمت مرجع:
2,615
بیشترین قیمت مجاز:
2,745
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
194
ارزش معاملات:
2,362,308,032
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
0
درصد تغییر قیمت:
2 %
تعداد معاملات:
194