"پارسان"

P/E گروه
7.8321
P/E
6.2568
EPS
1010.8959
بازده 90 روزه
17.13 %
بازده 30 روزه
-7.92 %
میانگین درصد DPS
73.66
سال مالی
1398/06/30
درصد شناور آزاد
18 %
میانگین حجم 90 روزه
9522974.7778
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/22
قیمت آخرین معامله:
6,325
قیمت پایانی:
6,305
تغییر قیمت پایانی:
0.38
درصد تغییر قیمت پایانی:
24 %
بیشترین قیمت:
6,350
کمترین قیمت:
6,251
بهترین قیمت خرید:
6,240
بهترین قیمت فروش:
6,350
بهترین حجم خرید:
3,800
بهترین حجم فروش:
5,000
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/22
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
6,344
قیمت مرجع:
6,281
بیشترین قیمت مجاز:
6,595
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
0
ارزش معاملات:
0
حجم مبنا:
1,579,779
تغییر قیمت:
0
درصد تغییر قیمت:
44 %
تعداد معاملات:
0