"پارسان"

P/E گروه
12.2308
P/E
7.3866
EPS
1043.7847
بازده 90 روزه
12.73 %
بازده 30 روزه
-4.91 %
میانگین درصد DPS
82.69
سال مالی
1399/06/31
درصد شناور آزاد
18 %
میانگین حجم 90 روزه
13005881.5444
اطلاعات آخرین معامله 1399/3/11
قیمت آخرین معامله:
17,245
قیمت پایانی:
17,039
تغییر قیمت پایانی:
0
درصد تغییر قیمت پایانی:
615 %
بیشترین قیمت:
17,245
کمترین قیمت:
16,000
بهترین قیمت خرید:
17,245
بهترین قیمت فروش:
17,245
بهترین حجم خرید:
35,750,641
بهترین حجم فروش:
356
بهترین تعداد خرید:
577
بهترین تعداد فروش:
3
سایر اطلاعات 1399/3/11
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
17,245
قیمت مرجع:
16,424
بیشترین قیمت مجاز:
17,245
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
5,771
ارزش معاملات:
842,776,094,986
حجم مبنا:
7,671,653
تغییر قیمت:
5
درصد تغییر قیمت:
821 %
تعداد معاملات:
5771